Méthos is een onderzoeks- en innovatie consultancybureau gedreven door een engagement om te streven naar een betere, meer gebalanceerde & duurzame maatschappij.

Méthos - Over ons

Wie we zijn

We zijn een team sociologen en designers gevestigd in Parijs en Brussel. De voorbije jaren hebben we expertise opgebouwd in het observeren van en het luisteren naar de maatschappij, culturen, burgers en organisaties. We gebruiken deze kennis om klanten te ondersteunen in het ontwikkelen van innovatieve strategieën, diensten en beleid.

Onze expertise is gegrond in de sociale wetenschappen. We maken gebruik van methoden uit de etnografie, in-situ observatie, design thinking, participatie en collectieve intelligentie.

Mensgericht

Onze aanpak helpt organisaties om de wereld rondom ons te begrijpen, om betere beslissingen te nemen en deze als prioriteit te stellen. Mensen vormen de kern van wat we doen omdat we ervan overtuigd zijn dat betekenisvolle projecten vertrekken van een duidelijk begrip van wat mensen nodig hebben en ervaren.

Samenwerking

De meeste van onze projecten brengen verandering teweeg. We werken hiervoor samen met organisaties en doen dit op een manier die enthousiasme opwekt, zin geeft en momentum creëert. We werken hand in hand met onze klanten om te garanderen dat zij eigenaarschap van het project behouden en er zelf de vruchten van plukken.

Onze Methode

We geloven in immersie, diepgaande observatie en collectieve intelligente om complexe sociale fenomenen te begrijpen en aan te pakken.

Verkennen om te verstaan

We gebruiken etnografie omdat deze methode ons het beste toelaat om zo dicht mogelijk tot de realiteit van het menselijke gedrag te komen. Onze methode is inductief, geïnspireerd door de “gefundeerde theoriebenadering” uit de sociologie. Dat betekent dat we geen hypothesen formuleren zonder voldoende veldwerk te verrichten, dichtbij de thema’s die we bestuderen en de mensen waar we mee samenwerken. Dat is immers waar we ten volle kunnen begrijpen wat echt van belang is.

 

“Ethnography research yields rich forms of knowledge and understanding that can make a pivotal contribution to longer range strategic planning and near term tactical or operational activity.”

Ken Anderson, HBR March 2009.

Transformeren om een impact te hebben

We combineren inzichten uit de sociale wetenschappen, design thinking en participatieve methoden om concrete oplossingen te ontwikkelen.

Al onze projecten zijn afgestemd op de vraagstukken die we aanpakken. Ongeacht het feit dat de meeste van onze projecten een gelijkaardige fasering volgen, benaderen we nieuwe projecten met een open geest en een frisse blik. Algemeen genomen starten we met een verkenning van het onderwerp, vervolgens worden opportuniteiten geïdentificeerd, gevolgd door prototyping en ontwikkeling. De nadruk die we op elke stap leggen kan variëren naargelang de noden en de verschillende stappen kunnen ook afzonderlijk in gang gezet worden op basis van hun relevantie voor elk project. We gaan dan zo ver mogelijk in de uitvoering van de nieuwe scenario’s en strategieën.


We engageren ons volledig voor elk van onze opdrachten, en streven altijd duurzame uitkomsten na in de plaats van snelle oplossingen. Dat is waarom we langetermijnrelaties hebben opgebouwd met de meerderheid van onze klanten.